Начало » Услуги » ИТ поддръжка

ИТ поддръжка

С поддръжката, която Буосфт предлага вие получавате най-доброто от вашите IT системи. Ние използваме специализран know-how и продукти на лидери на пазара на високите технологии, за да гарантираме непрекъснатостта на вашия бизнес. Ние ограничаваме сривовете в компютърната ви система и времето, което отделяте за рутинни дейности за поддръжка и възстановяване. Така Бусофт ви помага да се фокусирате върху стратегически важните бизнес дейности.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg