Начало » Клиенти

Клиенти

Сред нашите клиенти са:

 

Община Бургас

Доставки и изграждане на мрежова система и компоненти, компютърни системи, офис техника, комуникационни устройства, системен софтуер.

 

Областна администрация – Бургас

Доставки на компютърна и офис техника. Сервизно обслужване.

 

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Доставка и поддръжка на компютърни и мрежови системи и системен софтуер.

 

Банка ДСК

Приложен софтуер.

 

Пощенска Банка

Приложен софтуер

 

Общинска банка АД

Приложен софтуер

 

Алфа банка АД

Приложен софтуер

 

Корпоративна Търговска Банка АД

Приложен софтуер

 

РайфайзенБанк България АД

Приложен софтуер

 

СЖ Експресбанк – клон Бургас

Доставки на компютърно и офис оборудване.

 

Обединена Българска Банка – клон Бургас

Изграждане на мрежа, доставки на компютърно и комуникационно оборудване, системен софтуер.

 

Летище Бургас

Доставка и поддръжка на компютърни и мрежови системи и системен софтуер. Приложен софтуер.

 

Елкабел АД

Доставки на мрежови и комуникационни устройства.

 

Победа АД

Доставки на компютърно и комуникационно оборудване.

 

Бургасбус ЕООД

Доставка и поддръжка на компютърна и офис техника, и компоненти, системен софтуер, и локални мрежи.

 

Община Малко Търново

Доставка и изграждане на компютърна мрежа, компютърна и офис техника.

 

Елпром Харманли

Приложен и системен софтуер, доставка и изграждане на компютърна мрежа.

 

Екотермал

Доставка на компютърна и офис техника, абонаментно сервизно обслужване. Приложен софтуер.

 

Бургаски Свободен Университет

Доставка на компютърна и офис техника.

 

Химремонтстрой

Кабелно-структурна система, компютърна мрежа и компоненти, системен и приложен софтуер.

 

Хотел Аугуста Хисар

Приложен софтуер, компютърни системи и компоненти.

 

Елпром Елхово

Системен софтуер, кабелно-структурна система.

 

ДКЦ I – Бургас

Доставка и поддръжка на компютърни системи, системен и приложен софтуер.

 

ДКЦ “Св. Георги Победоносец” – Бургас

Доставка и поддръжка на компютърни системи, системен и приложен софтуер.

 

ИК Черноморски фар

Изграждане на корпоративна мрежова структура, доставка и поддръжка на компютърни системи, системен и приложен софтуер.

 

Дирекция Социално подпомагане (ДСП)

Доставка и поддръжка на компютърна и офис техника, системен и приложен софтуер.

 

Министерство на труда и социалните грижи

Проектиране и изграждане на национална информационна система за целите на инспекциите по труда.

 

Пластмасови изделия АД – Средец

Приложен софтуер.

 

Бургаски технологичен университет “Асен Златаров”

Локални мрежи и компютърни системи, специализиран харудер.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg