Начало » Софтуер

Софтуер

Собствени продукти: Фамилия САС

САС – Счетоводна отчетност и ДДС – предназначен да работи във фирми, възприели двустранният метод на счетоводно отчитане, в счетоводни къщи и бюджетни организации.

САС – Дълготрайни активи – предназначена за подпомагане работата както на фирми, така и на бюджетни организации за пренасяне на части стойността на активи в рамките на даден отчетен период в състава на разходите за дейноста, т. е. отчитане на амортизациите им.

САС – Семеен лекар и САС – Лекар специалист – предназначени за автоматизиране на ежедневната рутинна дейност на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и лекарите – специалисти.

Продукти на други фирми

БУСОФТ е официален представител на:

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg