Начало » DENTISTRY – софтуер за стоматолози

DENTISTRY – софтуер за стоматолози

Стоматологичен софтуер “Dentistry” – софтуерен продукт за общопрактикуващи стоматолози и специалисти. Разработен е съгласно действащите разпоредби на НРД и приложенията към него. Осигурява бързина и сигурност при въвеждане на данните от преглед и изготвяне на отчет към РЗОК, както и специфични отчети за стоматолога. Основно предимство е, че за разлика от другите продукти на пазара не пречи, а помага на стоматолога в работата му.

 • Групови практики ползват намаления.
 • Лекарите в Бургаски регион, могат да се възползват от услугата “въвеждане на данни”.
 • По желание на клентите се извършват специални корекции и доработки към продукта.
 • На желаещите се осигурява абонаментна поддръжка.

 

Цена за право на ползване на 1 компютър за 1 лекар: 15 лв./месечно без ДДС

Възможности:

 • Лесен и интуитивен потребителски интерфейс, лекота и сигурност при работа
 • Съхранява и отпечатва всички първични документи: амбулаторен лист, направление за консултация – бл.3, ВСД – бл.3А, МДД – бл.4, ЛКК – бл.6
 • Отпечатва бланка 119а, Направление за хоспитализация, рецепти
 • Поддържа пълно електронно досие за всеки пациент – лични данни, статус, извършени нейности, назначени консултации
 • Лесна автоматична проверка на осигурителния статус на пациента
 • Бърз достъп до вградените номенклатури – дентални дейности, дентални диагнози, населени места, кодове на изследвания
 • Възможност за съхранение на графични изображения – рентгенови снимки
 • Множество проверки за недопускане на грешки
 • Наличие на шаблони
 • Изключителено лесен начин за попълване на зъбен статус – с възможност за автоматизиране
 • Множество разнообразни справки
 • Генерира автоматично всички отчетни документи, залегнали в текущия НРД и изисквани от РЗОК и РЦЗ върху хартиен и магнитен носител – спецификации, отчети, фактури и др.
 • Автоматично обновяване при нова версия на продукта

 

Основни екрани на програмния продукт.

 

 

 

 

Изтегли демо версия

Забележка: За потребители, които имат инсталиран BDE на компютъра е достатъчно да изтеглят Пакета на програмата без библиотеки. В случай че се изтегли Пакет без библиотеки и нямате инсталиран BDE, то тогава е задължително да се изтегли BDE – мини, която се инсталира в директорията, в която е инсталиран продукта или да се изтегли BDE – пълна версия.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg