Начало » Проекти

Проекти

project2

През 2011 г. и 2012 г. «Бусофт инженеринг» АД подписа два договора за изпълнение на проекти, финансирани по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедури BG161PO003-2.1.06 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

  1. Договор BG161PO003-2.1.06-0172 за изпълнение на проект „Център за поддръжка на ИТ дейността на бизнес клиенти “Бусофт Съпорт Център”
  2. Договор BG161PO003-2.1.13-0075 за изпълнение на проект „Разширение на капацитета и функционалните възможности на Център за поддръжка на ИТ дейността на бизнес клиенти “Бусофт Съпорт Център”

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg