Начало » За нас » История

История

Бусофт инженеринг е частна българска софтуерна компания, основана през 1991 г. като наследник на бившата държавна фирма Бусофт (създадена през 1985 г.). Ръководител на Бусофт инженеринг от основаването й до момента е Светослав Динев.

През 1994 г. Бусофт инженеринг основава акционерно дружество „БСЕ“ АД, в което притежава мажоритарния пакет от акции. Така се създава холдинговата компания БСЕ-Бусофт. През 2006 г. Бусофт инженеринг е преобразувано от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество.
Компанията разполага със собствен офис в Бургас.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg