Начало » Поддръжка » Абонаментна поддръжка

Абонаментна поддръжка

Вируси, неработещи сървъри, проблеми с мрежата, свършващ тонер – Вие можете да забравите за всички тези проблеми, спиращи Вашата ежедневна нормална работа.

Основно правило при абонаментната поддръжка на организациите – абонатът не трябва да зависи от влиянието на технологични фактори, а това означава нашите клиенти да отдават 100 % от своето време на бизнеса си и да не зависят от проблеми с компютрите и информационните системи.

Абонаментното обслужване е изгодно, надеждно и удобно.

В световната практика ИТ аутсорсингът, като схема на взаимодействие с външни доставчици на ИТ услуги, отдавна е признато средство за повишаване на ефективността на работа на организациите.

В настоящото време нормалната работа във всеки офис или организация е невъзможна без съвременна компютърна техника. Тази ИТ инфраструктура се състои от мрежа компютри, принтери, скенери, копирни машини и др. устройства. Тяхното функциониране без прекъсване пряко влияе на приходите на компанията, затова обслужването им от квалифицирани ИТ специалисти е абсолютно необходимо. Проблеми с техниката възникват ежедневно, а назначаването на ИТ специалист на постоянен договор в някои случаи не е изгодно, по-рационално е да се възползвате от услугите на фирми, които предлагат услуги по абонаментна поддръжка на компютърната техника.

Абонаментното обслужване на компютърната техника включва бързо и професионално решение на проблемите, които е възможно да се появят както при работата на оборудването, така и на софтуерните продукти:
- монтаж и обслужване на цялата компютърна мрежа;
- отдалечено наблюдение на работата на ИТ мрежата от системен администратор;
- консултации и обучение на персонала на организацията по всички възникващи въпроси по отношение на използваната техника.

Основните предимства на абонаментната поддръжка са следните:

  • нейната стойност е неизмеримо по-малка в сравнение с разходите за постоянна заплата и социални осигуровки на щатен системен администратор;
  • гарантирана конфиденциалност на информацията;
  • заплащане само на услугите, които са необходими на организацията, възможност за промяна на списъка с услуги при необходимост;
  • посещение от специалист в най-кратки срокове;
  • неограничен брой консултации по телефона по всяко време;
  • пълно техническо обслужване на определен период, включително обследване на системите, което отстранява множество проблеми и по този начин повишава до 50% ефективността на работа на системата за сметка на намаляването на сривовете;
  • абонаментното обслужване на организациите се осъществява от висококвалифицирани и опитни инженери и специалисти;
  • обслужването се извършва с отчитане на особеностите на дейността на организацията, като се използва индивидуален подход.

При проявен интерес от Ваша страна ще Ви подготвим оферта, в зависимост от броя на обслужваните устройства, вида на софтуерните приложения, както от искания срок на реакция при проблем.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg