Начало » Софтуер » Собствен » Семеен лекар и Специалист

Семеен лекар и Специалист

САС – Семеен лекар и САС – Лекар специалист

Предназначение:

 • Програмните продукти от фамилия САС – САС Семеен лекар и САС Специалист са предназначени за автоматизиране на ежедневната рутинна дейност на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и лекарите – специалисти.

Програмите са:

 • лесни и удобни за работа,
 • съобразени с изискванията на здравното законодателство и нормативната уредба на НЗОК,
 • одобрени от НЗОК,
 • ползват се от 2003 г. насам от голям брой ОПЛ и специалисти, които се отчитат ежемесечно с електронен отчет през РЗОК,
 • актуализират се при всяка промяна на нормативната уредба.

Функционални възможности :

 • Поддържане на пълно електронно “медицинско досие” на всеки пациент – лични данни, здравен статус, извършени прегледи, назначено лечение, диспансеризация, имунизации и др.
 • Използване на вградени номенклатури – МКБ 10, актуален лекарствен списък, пакети изследвания, видове манипулации, видове ВСД и др.
 • Максимално улеснено попълване и отпечатване на всички съпровождащи медицинския преглед документи – амбулаторен лист, рецепти, направления и др.
 • Поддържане на всички регистри, изисквани от НЗОК в електронен вид – регистър на пациентите, регистър “Диспансерно наблюдение”, регистър “Майчино здравеопазване”, регистър “Детско здравеопазване”.
 • Генериране и отпечатване на всички справки и отчети, необходими при изпълнение на медицинската дейност – както оперативни, така и необходими за отчитане пред РЗОК и РЦЗ.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg