Начало » Нюзрум » Статии » Гартнър: Топ 10 на стратегическите технологични тенденции за 2013 г.

20 05
2013

Гартнър: Топ 10 на стратегическите технологични тенденции за 2013 г.

Надмощието на мобилните устройства: Увеличава се ползването на мобилни устройства спрямо това на десктоп компютрите. Таблетите се ползват все по-активно в организациите. Облачните и мобилните технологии се подпомагат взаимно. През 2013 г. мобилните устройства ще надминат компютрите като най-често ползвани средства за интернет достъп. До 2015 г. над 80% от телефонните апарати в развитите пазари ще бъдат смартфони. 20% от тях ще бъдат Windows телефони. До 2015 г. доставките на таблети ще бъдат 50% от доставките на лаптопи, с операционна система Windows 8 на трето място след Apple и Android. Делът на Microsoft при клиентските платформи ще падне до 60%, а може да падне и под 50%. При смартфоните Windows може да задмине RIM и да достигне обема продажби на Apple до 2015. Windows 8, обаче ще бъде “относително ниша”, привлекателен предимно за корпоративните купувачи.

Мобилни приложения & HTML 5: Пред 2014 ще се увеличи броя на web приложенията, като преминаването от стандартните към web приложения ще бъде по-бавен процес, който ще зависи от развитието на HTML5. Стандартните приложения обаче няма да изчезнат.

Персоналният облак: Облакът ще бъде мястото за живот на софтуерни приложения, съдържание и предпочитания. Всички устройства ще се синхронизират чрез облака. Услугите ще стават все по-важни; устройствата ще ставата все по-малко важни.

„Интернет на нещата“ (Internet of Things): Този термин обобщава всички устройства, включени към мрежата. Технологията ще позволи ежедневно употребявани вещи като телефони, автомобили, домакински уреди, дрехи и дори храни да се свързват безжично към Интернет чрез интелигентни чипове. Така тези вещи ще могат да събират и обменят данни помежду си. „Интернет на нещата“ е вече тук. Повече от 50% от интернет конекциите са от такива устройства. През 2011 г. над 15 милиарда устройства в интернет са осъществили над 50 милиарда периодични конекции. През 2012 над 30 милиарда са извършили над 200 млрд. периодични конекции. Други ключови технологии тук са вградените сензори, разпознаването на изображения и NFC. Near Field Communication (NFC) е набор от стандарти за смартфони и подобни устройства за установяване на радио комуникация помежду си, при докосване или при разполагането им в непосредствена близост, обикновено не повече от няколко сантиметра. До 2015 г. в повече от 70% от предприятията, един мениджър ще може да наблюдава всички интернет свързани устройства.

Хибридни ИТ и Cloud Computing: Промяна на ролите на ИТ отделите. ИТ отделите ще трябва да играят по-голяма роля при координирането на IT свързаните дейности.

Стратегически „Big Data“ : организациите трябва да се обърнат внимание на нетрадиционни типове данни и външните източници на данни. Hadoop и NoSQL (най-общо казано системи за управление на големи обеми данни) набират скорост. Петте големи източници на данни в мрежата включват социалния граф (глобална карта на всички и как те са свързани помежду си), графа за потребление, граф за намерения, граф за интересите (мрежа от хора, които споделят общи интереси, но не е задължително да се познават лично) и граф на мобилни устройства.

Анализи от ново поколение: Облакът, комплексният анализ и големите масиви данни ще се развият през 2013, 2014. Вече могат да изпълняват анализ и симулация на всяко действие, предприето в бизнеса. Мобилните устройства ще имат достъп до данните, подпомагайки вземането на бизнес решения.

Изчисления в оперативната памет (In-Memory Computing): Променят очакванията, проектирането и архитектура. Могат да повишат производителността и намалят времето за отговор. Позволяват извършване на анализ на бизнес данни в реално време.

Интегрирани екосистеми: Повече софтуер и услуги, които да се справят с нарастващите изисквания към хардуерната инфраструктура. Нова тенденция: виртуалните устройства в които софтуера се доставя като хардуер.

Електронни магазини за корпоративни приложения: До 2014 г. броят на свалените приложения годишно от всички онлайн магазини ще превиши 70 милиарда. И ако сега тези магазини се ползват основно от редовите потребители, то в близките години те ще започнат да обслужват компаниите.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg