Начало » Новини » Участие в Търговска мисия за ИКТ компании в Лондон

5 12
2014

Участие в Търговска мисия за ИКТ компании в Лондон

post-header-1

 

В периода от 26 до 29 ноември 2014 г. представители на 15 български компании от сектор информационно-комуникационни технологии участваха в търговска мисия до Лондон.

Проявата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в изпълнение на проект за развитието на експорта, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Агенцията поема разходите на участниците за: самолетен билет, вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване и логистика на място.

Бусофт инженеринг АД  бе сред одобрените компании, получили финансиране по проекта.

Със съдействието на Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на България в Лондон за участниците в търговската мисия беше организирана наситена делова програма. В първия ден на проявата се проведе среща с г-жа Таня Койчева, ръководител СТИВ Лондон. На българските мениджъри беше представен обзор на ИКТ сектора във Великобритания и изнесени презентации за създаване на търговско дружество и за данъчна система, спецификата на продажбите, изграждане на клиентска мрежа, както и източниците за финансиране на ИКТ бизнеса в Обединеното Кралство. По време на посещение в The Bakery Worldwide местни специалисти представиха предимства от партньорство с различни видове акселератори и запознаха участниците в мисията с дейността на Tech City UK – най-големия клъстер на острова с над 2 300 фирми.

За участниците в търговската мисия беше организирана работна среща в браншова асоциация Tech UK с презентации, споделяне на успешни бизнес практики от страна на специалисти от двете държави. Представителите на БАСКОМ  запознаха чуждестранните партньори с развитието на българския ИКТ сектор и с възможностите за включване на фирми от сектора в проект FRACTALS, финансиран от ЕС.

В заключение на търговската мисия българските мениджъри и специалисти посетиха The Business Show 2014 – най-мащабна специализирана изложба във Великобритания за стартиращи и развиващи се компании.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от    ”Бусофт инженеринг”  АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg