Начало » Новини » Нов проект на Бусофт одобрен за европейско финансиране

20 04
2012

Нов проект на Бусофт одобрен за европейско финансиране

Проектът на Бусофт инженеринг АД  ”Разширение на капацитета и функционалните възможности на Център за поддръжка на ИТ дейността на бизнес клиенти “Бусофт Съпорт Център” е сред одобрените за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” .

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg