Начало » Новини » Koe се случва първо – облачната миграция или ъпгрейдът?

2 07
2014

Koe се случва първо – облачната миграция или ъпгрейдът?

shutterstock_105420140

Източник:  Rob Curls - Solutions Consultant, Tribridge

Публикувано: 23 юни 2014

Повечето организации мигрират техните налични софтуерни решения към облака с приоритет пред всичко останало. Те получават добра стойност от публичните облачни услуги като e-mail  и сътрудничество и в последствие виждат възможност да се отделят от бизнеса на дейта – центровете. Те искат да позиционират възможно най-голяма част информационни системи в облака и желаят техният доставчик на облачни услуги да поеме задачите по поддръжка, така че да насочат вниманието и времето си изцяло към същността на бизнеса. Като част от този преход към облака, организациите преценяват и дали моментът е подходящ за обновяване с последните версии на използваните от тях приложения.

За някои решения, преходът към облачна среда е много време–ангажиращ, а за по-сложни преходи като ERP  или CRM системи това може да не е правилното решение. За да се избере дали трябва да се осъществи първо миграция или обновяване, или пък да се проведат едновременно, важно е да се зададат няколко ключови въпроса:

1. Прекалено голяма ли е промяната за потребителите?

Всички знаем, че повечето хора не откликват добре на големи промени. Когато избирате начина , по който потребителите достъпват приложенията като визия и усещане за приложението, вие може да въведете твърде много промени и по този начин да разрушите бизнес процесите.

Критично за успеха на облачната миграция е процесът да се сведе от изпълнителското ниво, което взема решение за осъществяване на прехода, надолу към базовите потребители. Потребителите забелязват закъснение или малки разлики, които могат да са отчетливи, освен ако не убедите потребителите в необходимостта от тях. Ние установихме, че например за повечето Microsoft Dynamics внедрители е по-добре промените да се осъществяват на отделни етапи. Препоръчваме миграцията на работните процеси такива, каквито са в момента, и след установяването им в облака – обновяване в удобен за организацията момент. Миграцията може да бъде извършена по няколко начина. Един полезен метод е  репликирането на съществуващите сървъри директно в облачна среда. Друг метод е нова преинсталация на приложенията и миграция на данните.

2. Възможно ли е да срещнете проблеми?

Когато репликирате съществуващите сървъри, вие ще наследите настоящите организационни проблеми. Нови потребители споделят за значителни трудности с наличните Dynamics ERP и CRM системи. Те ги разполагат във виртуална среда и техните дискови системи на максимален капацитет. Сървърното им пространство беше също на максимален капацитет по отношение на охлаждане, захранване и налично пространство в сървърните шкафове. Ежедневно бяха подложени на прекъсвания  в работата на системите поради недостиг на дисково пространство и невъзможност за добавяне на допълнителен капацитет. Те се нуждаеха от помощ, за да спрат постоянните проблеми поради прекъсване на системите и в добавка те имаха доработки в СRM  системата от партньор, който вече не поддържаше тази дейност.  В конкретния случай, за клиента бе по-добре да мигрира изцяло системите си в облачна среда вместо да извърши обновяването им. Ние репликирахме виртуалната среда в нашия облак, добавихме допълнителен капацитет и обогатихме чрез допълнителни услуги осигуряването на бързи решения за клиента. След това бяхме в състояние да се фокусираме върху обновяване на софтуерните системи с оглед подобряване на бизнес процесите.

3. Ще разруши ли критичните бизнес процеси едно обновяване?

Някои наши клиенти са направили сериозни инвестиции в изграждането на индивидуални решения и интегрирането им в специфичната им индустрия. Внимателното планиране и тестване е жизнено важно при обновяването на индивидуализирани функционални решения без да се разрушат бизнес – процесите. В този случай миграция към облачна среда без обновяване на приложенията е най-добрата възможност докато се определят стратегия и план.

4. Обновяването неизбежен или кратък проект е?

Има ситуации, при които обновяването на приложенията и миграцията в облака са неизбежни. От една страна с клиентите, които се прехвърлят от една наследена ЕRP система към модерно решение като например Microsoft Dynamics. В този случай няма смисъл да се пренасят данните от наследената система в облака, тъй като историческите данни ще се пренесат в една нова система или ще се каталогизира това, от което се нуждае организацията.

В противоположната страна на спектъра са ситуации, при които обновяването на компонентите на приложенията е толкова кратък процес, че има смисъл да се направи миграция в облак и да се обновят приложенията едновременно. Такива примери са на малки системи, които нямат осъществена интеграция с други системи и когато потребителят е узрял да ги обнови заедно с прехвърлянето им в новата среда – например самостоятелни финансови системи.

При такива системи процесът на обновяване ще е кратък – в рамките на една седмица. Обикновено се изпълнява разгръщане на облачната инфраструктура, тест на средата и копиране на данните в облачната среда. С оглед размера на една средна база данни, често най-добро решение за това е secure FTP. Екипът по миграцията може да осъществи макетна конверсия на данните в тестова среда. След извършването на това, на потребителите се предлага проверка при приемане метода на свързване чрез отдалечени десктоп услуги (Remote Desktop Services) или чрез GP Web client , а понякога с комбинация от двата метода. След като се потвърди успешният достъп до данните, се преминава към процеса на първоначално преобразуване на данните и повторно конвертиране на обновено копие. Установили сме, че този метод предлага най-малък риск за всеки ъпгрейд.

Нуждите на вашата организация еднозначно ще определят дали обновяването и миграцията в облака имат смисъл. Всяка миграция носи известен риск, но ако отделите време за подходящо планиране и тестване, вие ще смекчите този риск и ще помогнете на потребителите да получат реална полза от промяната.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg