Начало » Новини » IT секторът в Югоизточна България преминава на по-високо ниво

20 07
2011

IT секторът в Югоизточна България преминава на по-високо ниво

7 юли 2011 г., Бургас. Три фирми бяха допуснати до участие в публичния търг за доставка на оборудване и софтуер по проекта “Център за поддръжка на IT дейността на бизнес клиенти “Бусофт Съпорт Център” на Бусофт инженеринг. Проектът се финансира по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” в рамките на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. Реализирането на дейностите по проекта ще доведе до внедряване на софтуерни приложения, използващи най-нови световни технологии и практики в бранша, заложени в ITIL v3.

Изграждането на такъв център ще позволи на стопанския и нестопанския сектор в Бургас и Южното Черноморие да преодолеят редица проблеми, свързани с поддържането тяхната IT инфраструктура и съхранението на данни. Бусофт хелп-деск центърът ще намали значително разходите на бизнеса за осигуряване на собствена поддръжка.

Центровете за поддръжка на IT дейността, част от които са хелп-деск системите, са изключително популярни и развити в западните държави. Тези центрове значително повишават нивото и качеството на дейността на корпоративните IT отдели. В България само най-големите компании и банките имат собствени хелп-деск центрове. Бусофт хелп-деск центърът ще осигурява външна, целогодишна, 24-часова поддръжка на компютърните инфраструктури и за малки и средни компании в региона.

„Едно от основните направления във фирмената сигурност е именно сигурността на компютърната система. Срив в работата на основни процеси на IT инфраструктурата води до огромни финансови разходи за
нейното възстановяване. Тези разходи многократно надвишават таксата за абонаментна поддръжка. Възможността регионални фирми да ползват хелп-деск център за осигуряване на непрекъсваемост в работата на тяхната IT инфраструктура е абсолютно нововъведение,” каза изпълнителният директор на Бусофт, инж. Рени Бъчварова.

Центърът за поддръжка на IT дейността, който Бусофт създава, ще извършва още изпреварващо наблюдение в реално време на критични точки за IT инфраструктурата като хардуер, операционна система и приложен софтуер. „Всичко ще се осъществява дистанционно по интернет.” сподели Светослав Динев, председател на Съвета на директорите на Бусофт.

Продължаващата финансово-икономическа криза поставя много IT компании пред сериозни решения. Но проактивният мениджмънт вижда в кризата възможности за разширяване и пренасочване на дейността на фирмата, като търси свеж капитал, който да инвестира. Едни от източниците на такъв капитал, който Бусофт активно използва, са проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg