Начало » Новини » Инвестиционнo предложениe на „БУСОФТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

8 09
2015

Инвестиционнo предложениe на „БУСОФТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Публикувано на: вторник, 8 септември 2015
Валидно до: сряда, 30 септември 2015, 17:28

 

БУСОФТ ИНЖЕНЕРИНГ АД съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Царево

обявява инвестиционно предложение:

“Изграждане на безвредни производствени дейности – станция за преработване на мляко в млечни продукти (малка мандра) в УПИ XVII, кв. 19, землище на с. Велика, ул. „Михаил Герджиков“ № 29, община Царево“.

 

Материалите за инвестиционните намерения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:30 до 17:30 часа в офиса на „БУСОФТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД на адрес гр. Бургас, жк. “Братя Миладинови” бл. 42А.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg