Начало » Нюзрум » Brand информация » 7 неща за облачния компютинг

13 01
2014

7 неща за облачния компютинг

Най-важните 7 неща, които всеки изпълнителен директор трябва да знае за Облачния компютинг

Колкото интересът към Облачния компютинг (cloud computing) се увеличава, толкова нараства и объркването около него. Може ли технологията да помогне за засилване растежа на вашия бизнес? Сигурна ли е? Мода ли е, или е нещо устойчиво?

Tribridge помагат да си отговорим на тези въпроси.

Какво е cloud computing?

Облачният компютинг (cloud computing) позволява да имате достъп до софтуера през интернет без да е необходимо да купувате, съхранявате или поддържате собствена сървърна инфраструктура. Партньорите ви в облачния компютинг осигуряват платформата, сигурността и софтуерната експертиза като услуга, която освобождава вашите IT ресурси да се фокусират върху стратегически инициативи и така минимизира големите капиталови разходи, обичайно свързани с внедряването на корпоративни решения.

Увеличена преносимост

По-добър достъп до информация

Бързо управление на капацитета и потребителския достъп според нуждите

По-голяма гъвкавост на бизнеса

Плащаш колкото ползваш

По-добро стратегическо бюджетиране

По-лесно възстановяване при злополука

Повече стабилност

По-бързо получаване на услугите

Повече печалби

Гъвкаво съчетаване на хоствана и собствена инфраструктура

Решение, което отговаря на вашия бизнес

 

7  неща, които трябва да знаете:

1.       Научи езика – разбирането на основните термини е критично важно за разбирането как клауд компютингът ще подкрепи твоите бизнес нужди.

Cloud computing включва IT услуги при поискване, включва инфраструктура, софтуер при поискване и бизнес операции, типично настроени според изискванията на бизнес процесите, заедно с възможността да се достъпват и управляват тези бизнес процеси.

Cloud (Облак) се отнася за всяка мрежово базирана IT  среда, която включва аспекти от осигуряването и управлението на IT  като услуга.

Infrastructure as a service (IaaS) – Инфраструктура като услуга – прилича на наемането на сграда. Инфраструктурата е там, но вашата организация трябва да осигури софтуера, поддръжката на софтуера, настройките и експертизата по обслужването му.

Platform as a service (PaaS) – Платформа като услуга – осигурява всички компоненти, необходими за да работи системата, включително операционна система, но без да включва приложенията. Вместо това осигурява платформа, от която може да се изтеглят приложенията. Този тип услуга не изисква поддръжката на по-ниско ниво, която е необходимата за работата на IaaS. Google и Microsoft предлагат PaaS, но за да работи приложението като PaaS, то трябва да се презапише.

Software as a service (SaaS) – Софтуер като услуга – това е софтуер достъпен през интернет на базата на абонамент, най-често през браузър и заплащан според ползването. Включва софтуера, платформата и инфраструктурата.

Software-plus-services – описва архитектура,в която софтуер на място ( хостван във вашата бизнес локация ) и интернет услуги взаимодействат за получаването на решения.

Service level agreements (SLAs) – осигурява гарантирано време за достъп 99.999 % – неочакван престой означава връщане на парите обратно за вашата организация.

2.      Научи основата в работата на облачния компютинг – около 75 % от днешните компании използват или обмислят въвеждането на употреба за приложенията си през облачен компютинг (Към юни 2010 г.). Защо?

 Осигурява контрол над цената – облачният модел „плати колкото използваш” позволява на компаниите да отделят разходите за доставка на услугата на място от другите разходи за критични бизнес инициативи.

 Осигурява мащабируемост – когато бизнесът се разрасне може да се увеличи капацитета и броя на потребителите.

Облакът увеличава скоростта на достъп  до приложенията – откакто приложенията са шаблонизирани, скоростта на достъп до ресурси в облака рязко се увеличи.

Облакът увеличава наличността – многопотребителският достъп осигурява ресурс на много потребители едновременно и ресурсите се споделят между тях.

Част от предимствата на облака:

 • Мащабируемост
 • Автоматизирано управление на услугите
 • Висока достъпност и наличност
 • Споделяне на ресурсите

 

 Сравнение на софтуерните приложения, предоставяни “на място” с тези, предоставяни като web услуга

ЗАВИСИМОСТИ

Web услуги и приложения

Приложения на място

Местоположение

Отдалечено

На място

Инфраструктура

Еднородна

Разнородна

Бизнес модел

Оперативни разходи

Капиталови разходи

Собственост

Под наем / лизинг

Притежавана

Управление

От трета страна

Самостоятелно

 

3. Знай, че ранната фаза на въвеждане и усвояване идва и си отива  - облачният компютинг променя начина, по който компаниите правят бизнеса си, като им позволява да правят повече като се концентрират върху важното и играят по – стратегическа роля в бранша.

4.  Облачният компютинг може да бъде изключително ценово ефективен – средно цената за поддръжка на сървър за година е около $2,900 и още $2,000 струва поддръжката на приложения. Плащайки на доставчик за тези услуги във времето цената може да бъде по-ниска. Едно ключово предимство на облачния компютинг е възможността за избор. Услугата SaaS за он-лайн достъп е с по-ниска цена от офертата за закупуване на софтуер и ползване на място.

5. Разбери разликата между публичен и частен облак

Публичният облак е стандартизиран и изграден по критерии за ползване от хиляди потребители.

Частният облак е пригоден за нуждите на вашата организация. Той позволява да свържете съществуващите IT ресурси. Той предлага допълнителни нива на сигурност като увеличава изобилието през модела на споделен достъп за съхранение на данни. Частният облак предлага:

 • Надеждност и нетърпимост към грешки – доверен партньор може да осигури сигурно хостване и стабилни приложения;
 • Без поддръжка и настройка – при по-малко хардуер за управление може да се съсредоточите върху важните неща;
 • Възможност за бърз он-лайн достъп – частният облак позволява бързото зареждане на бизнес – сайтове и бизнес приложения от критична важност.

„IT as a service” включва услуги в частен облак, а също и достъп до поддръжка през публичен облак.

 

6. Как да повишим експертността без да увеличаваме IT.

Клауд компютингът позволява да се направи повече с по-малко хора. Това е особено предимство за IT компании с ограничен персонал в разрастваща се бизнес – среда, които се нуждаят от бързо пускане на нови услуги на пазара. Облакът позволява осигуряване на IT ресурси чрез плащане на месечни такси. Използвайте облака за да:

 • получите последните версии на софтуера, с който разполагате, без инсталации и излишни главоболия;
 • увеличите сътрудничеството между служителите, като им предоставите достъп до web-базирани инструменти за съвместно ползване;
 • позволявате на служители и клиенти да се ангажират с бизнеса от няколко различни устройства;

 

7. Общувайте с точния съветник за клауд – компютинг

Убедете се, че сте избрали доверен доставчик за внедряване на облачни услуги. Бусофт Инженеринг АД ще ви предложи:

 • сериозна експертиза по отношение избора на точното ИТ решение за Вашия бизнес;
 • свободата да се съсредоточите върху най-важното за Вашия бизнес;
 • увереност, че работите с партньор, който напълно разбира Вашата индустрия и Вашия бизнес.

 

 

 

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg