Начало » Наредба H-18 – промени и срокове

Наредба H-18 – промени и срокове

С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО
29 Януари 2020
„Аргументите на бизнеса за удължаването на срока за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на специализираните софтуери за управление на продажбите са чути. Съобразявам се и с днешното разпореждане на министър-председателя, затова решението от работна среща е да отложим срока с 6 месеца, считано след 31 януари“ – това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов, след продължилата почти 3 часа дискусия с представители на хотелиерския и ресторантьорския бранш, която се проведе в Министерството на финансите.

Първите три месеца от новото отлагане ще бъдат използвани за интензивна съвместна работа между експертите на съответните браншови организации и НАП, с цел изясняване на нормативно ниво на неяснотите, за които туристическият бизнес претендира.

Всички търговци, независимо дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 август 2020 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект. 31.07.2020г.
Краен срок за деклариране на използвано СУПТО в търговския обект в НАП. 30.09.2020г.
Собствениците и ползвателите на електронни магазини, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата. 31.07.2020г.
Изискване при използване на разплащания чрез ППП (пощенски паричен превод) към клиента да се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8 в сила от 01.08.2020г.
Привеждане на дейността в съответсвие с наредбата за лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД. 31.07.2020г.
Привеждане на дейността в съответсвие с наредбата за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонтВсички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 31 юли 2020 г.   30.06.2020г.
Разпространяване на софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в § 26 от производител или дистрибутор. до 31.07.2020г.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg