Начало » Microinvest Хотел Pro

Microinvest Хотел Pro

Microinvest Хотел Pro – 299 EUR без ДДС за 1 работно място

Logo_Page_ProductPic_HotelPro

Microinvest Хотел Pro е комплексна система за автоматизация на хотели. Програмата е подходяща за всякакъв вид хотели. Microinvest Хотел Pro обхваща процеса на резервация, настаняване, плащане, фактуриране и следене на текущите разходи на гостите на хотела, както и съпътстващата информация за заетост, разположение и др. В програмата са въведени основни функции:

 • Обработка на стаи, резервиране и отдаване на стая;
 • Калкулиране на финансови данни за престоя – цена, брой нощувки, отстъпки;
 • Създаване на номенклатура от гости на хотела и партньори – включва всички необходими персонални и фирмени данни, съставят се справки за застраховките и таксите;
 • Следене на консумация в бар, ресторант или нощен клуб. Автоматично добавяне на сметката към стаята в хотела.

Програмата отпечатва различни документи като Данъчна фактура, Касова бележка, Адресна карта и други.

Предимства на Microinvest Хотел Pro са:

 • Различни цени за работа;
 • Работа с неограничен брой цени;
 • Избор дали цената е за стая или за легло;
 • Снимка за всяка една стая;
 • Снимка за всеки гост;
 • Статус за всяка стая (почистена или не);
 • Инвентарен списък към всяка стая;
 • Резервации за туроператори;
 • Редакция на всички операции.
 • Модул за визуални операции – визуален план-график, графична заетост и скица на хотела;

В програмата са предвидени удобства за автоматично отчитане на телефонна централа. Чрез връзка с MicroinvestКоктейл може да се създаде Касова книга и да се следят постоянните разходи за персонала, охрана, обслужването на обекта и други. Към системата могат да се свържат четци на магнитни карти, баркод четци и системи за опознаване и контрол на достъпа.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg