Начало » Болнична Информационна Система JOYSTICK

Болнична Информационна Система JOYSTICK

БОЛНИЧНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА JOYSTICK

JOYSTICK  прилага най-новите практики за управление и контрол на лечебните заведения.

 • Оптимизира административните разходи на болницата.
 • Увеличава трудовата ефективност на персонала.
 • Свързва всички звена на болницата и ги кара да работят синхронизирано /превръща цялата болница в една работеща единица/.
 • Намалява до минимум разхищенията в болницата.
 • Осигурява на управителя всички необходими контролни инструменти в реално време, за изпълнение на стратегията за управление и развитие на болницата.

Общи функции:

 • Системата е модулно ориентирана, всеки модул представлява отделна бизнес логика, като в същото време модулите са част от единна платформа, и позволяват лесно надграждане. Превключването и навигацията между отделните модули става автоматично в рамките на една сесия.
 • Системата изцяло покрива нормите на действащото здравно законодателство.
 • Системата автоматично се обновява и при промени, без това да налага  намесата на специалисти от лечебното заведение.
 • Пълна интегрираност и централизация на специфичните процеси на болницата.


ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Оценка за изпълнение на поставената стратегия за управлението на даденото звено и цялото лечебно заведение


-  Себестойност на всяка една клинична пътека.
-  Индивидуален принос на всеки един лекар.
-  Приходи и разходи, обобщени по пера, рентабилност.
-  Разход на медикаменти и консумативи.
-  Средномесечна заетост.

 
ЕЖЕДНЕВНА СПРАВКА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
ПРИХОДИ, РАЗХОДИ, ПЛАНОВИ ОПЕРАЦИИ, ПЛАНОВИ ПРЕГЛЕДИ


-  Ежедневен контрол на дейността.
-  Приети и изписани пациенти.
-  Приходи по отделения.
-  Заетост на звената и на ЛЗ в реално време.
-  Предстоящи планови операции.
-  Разход на медикаменти и консумативи за деня.
 

ИНДИВИДУАЛЕН ПРИНОС - КОЙ КОЛКО РАБОТИ В БОЛНИЦАТА И В ДКБ

-  Избор на лекар. Избор на екип.
-  Извършена оперативна дейност като оператор, асистент, анестезиолог.
-  Прием на пациенти по терапевтични пътеки.
-  Извършени прегледи и консултации в приемни кабинети.
-  Високо специализирана медицинска дейност.
-  Брой хоспитализирани.

 

РЕАЛНА СЕБЕСТОЙНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО

МЕНИДЖЪРЪТ НА БОЛНИЦАТА ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ ЗНАЕ КОЛКО МУ СТРУВА ВСЕКИ ЕДИН ПАЦИЕНТ


-  Пера приходи: Стойност на КП, доплащане от други източници на финансиране (МЗ, ЗОФ, пациент), доплащане за импланти и стентове.
-  Пера разходи: Вложени медикаменти и консумативи, извършени изследвания и консултации, оперативна дейност и анестезии, ФРЗ и СО, общо болнични разходи.
 

ПАНЕЛ РЕГИСТРАТУРА
РЕГИСТРАЦИЯ, ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ, ИЗПИСВАНЕ И ЛОГИСТИКА МЕЖДУ ЗВЕНАТА

-  Организация и контрол на потока на пациентите – доболнична, болнична, вътрешни заявки.
-  Организация на контролните прегледи и консултации.
-  Приемане и изписване на болните.
-  Он-лайн записване на часовете.
 

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАЦИЕНТ – ЛЕСНО, СИГУРНО И БЪРЗО

Лесно – попълва се само ЕГН-то, имената се зареждат автоматично.
Сигурно – проверява осигурителния статус и сигнализира при неосигурени пациенти.
Бързо – насочване към приемен кабинет.
-  Линк към образна диагностика, лаборатории и други специалисти.

 

БОЛНИЧЕН СТАЦИОНАР - ЛЕСЕН И ИНТУИТИВЕН ДОСТЪП В РЕАЛНО ВРЕМЕ

-  Пълен контрол върху алгоритъма на лечение в реално време.
-  Пълен контрол върху вложените медикаменти и консумативи в реално време.
-  Пълен контрол и изпълнение на медицинските стандарти по КП.
 
 
 
 
 
ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ НА ПАЦИЕНТА – ВСИЧКО ЗА ПАЦИЕНТА НА ЕДНО МЯСТО

- Назначения
- Процедури – диагностични, терапевтични и оперативни
- Изследвания
- Импланти
- Кодиране
- Епикризи и оперативни протоколи
- Настаняване
- Превеждане на пациента в друго отделение
- Проверка за изпълнение
- Бланка № 1
- Бланка № 7
 
 
КОДИРАНЕ – ОТЧЕТИ КЪМ РЗОК

- Пълен контрол върху алгоритмите на клиничните пътеки, диагнози по МКБ 10, задължителни терапевтични и диагностични процедури.
- Не може да бъде изписан пациент, ако има пропуск в неговия алгоритъм на лечение.
- Калкулатор за месечни лимити.
- Електронни отчети и всички необходими спецификации за отчитане на болнична помощ.

 
ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ


- Контрол и организация на операционния график.
- Възможност за контрол на броя на анестезиолозите.
- Дистанционно планиране на операциите.
- SMS оповестяване за начало и край на операцията.
 
 
 
ЛОГИСТИКА

- Автоматично предвижда разходите на болницата за даден период от Вас.
- Генерира заявка към доставчиците.
- Наличност на медикаменти и консумативи за контра ревизия.
- Автоматично изчисляване и поддържане на минимални количества.
- Бързо и лесно анализиране на колебанията на доставните цени.
- Използва стандартно Гаусово разпределение, за да анализира доставните цени на различните партиди от даден медикамент, което дава на управителя възможност да избягва резки промени в цените на медикаментите и консумативите.

 
РАБОТЕН ГРАФИК – КОНТРОЛ ВЪРХУ РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ПЕРСОНАЛА
 

- Организиране и контрол на работните графици и тяхното изпълнение.
- Модулът е съобразен с дейностите в лечебното заведение.
- Контрол на извънредните часове.
 

 

ХРАНИТЕЛЕН БЛОК

 • Болнично хранене, съобразено с индивидуалната диета на пациента.
 • Възможност за допълнителна консумация, вип меню.
 • Рум сервиз.

 

МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ

 • Контрол и организиране на медицинския транспорт
 • Остойностяване на транспорта в зависимост от дестинацията и периметъра.
 • Придружаващ лекар при транспортиране на пациент.
 • Линк към GPS навигацията.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg