Начало » Софтуер » Собствен » САС – Счетоводна отчетност и ДДС

САС – Счетоводна отчетност и ДДС

Изтегли представяне – (1.9MB)

Изтегли ДЕМО версия – (1.4MB)

Предназначение: Програмният продукт е предназначен да работи във фирми, възприели двустранният метод на счетоводно отчитане, в счетоводни къщи и бюджетни организации.

Предимства на САС:

 • Използва възможностите на Windows и надеждността на DOS;
 • Възможност за работа едновременно в няколко отчетни периода;
 • Обединяване на данни от отдалечени работни места.

Функционални възможности: САС Ви дава възможност да формирате индивидуалния сметкоплан на Вашата фирма, като разширите по подходящ начин националния сметкоплан чрез добавяне на подстметkи и аналитични партиди.
Националният сметкоплан се зарежда автоматично при първоначално инсталиране на продукта.

Програмният продукт допуска извършването на корекции в индивидуалния сметкоплан, независимо от отчетния период, в който работите. По всяко време можете да получите справка за направените до момента корекции в сметкоплана.

Със САС бързо и удобно въвеждате информация от първичните счетоводни документи. Документите се организират в папки по Ваша преценка. Съдържанието на папките може да разгледате във всеки един момент, като Вие определяте начина на извеждане на документите – по дата, по архивен номер, по номер на сметка и др.

Удобство в работата е и възможността да проигравате различни варианти по приключване на период, настройките за автоматично текущо и периодично приключване на сметки. САС Ви позволява да работите едновременно в няколко отчетни периода.

За подпомагане Вашата работа САС предлага генерирането на множество справки и отчети:

 • Аналитични и хронологични справки с възможност за селекция на различни признаци и за произволна последователност от периоди;
 • Справки за ГСО – Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал, Баланс. Справките за ГСО са настроеваеми, т.е. при инсталация на продукта се зареждат схеми за генерирането на изброените справки, в процеса на работа Вие можете да ги промените (донастроите) според Вашите изисквания.

В продукта е вграден модул за ДДС, чрез който се извършва автоматизирано обработване и контиране на документите по ДДС според последните изисквания на ЗДДС. Можете да разгледате и отпечатате дневниците за покупки и продажби, Справка – декларация (месечна и годишна), Справка за приспадане на ДДС, да подготвите дискета с дневниците за данъчните служби.

Модулът осигурява поддържането на архив на приключените в ДДС периоди, като за всеки такъв период имате възможност да разгледате необходимите справки и дневници.

Други функционални възможности на САС:

 • Едновременно водене на счетоводната отчетност на повече от една фирма;
 • Работа в мрежа с неограничен брой потребители;
 • Изписване на материали и валута по средна цена;
 • Справки за материали и валути (картон);
 • Преоценка на валута;
 • Документи за инвентаризация и осчетоводяване на резултата;
 • Експорт на всички справки в Excel;
 • Разглеждане и печат на документи и справки под DOS и Windows.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg