Microinvest Склад Pro Web

Търговски софтуер на Микроинвест

 

Microinvest Склад Pro Web – 99 EUR без ДДС за 1 работно място

Logo_Page_ProductPic_ScladProWeb

Web интерфейсът представлява централизиран модул за управление на складовата наличност на фирмата. Чрез предварително дефиниран адрес Web, Вие и Вашите клиенти можете да извършвате операции директно в базата от данни на Вашата фирма.

Ето и кратко представяне на възможностите на продукта:

 • Достъп до данните от всяка точка на света;
 • Защита на данните с име и парола;
 • Централизирано управление на достъпа и данните;
 • Работи под всички операционни системи;
 • Няма изисквания към компютъра;
 • Поддръжка на огромни номенклатури и операции;
 • Дървовидни структури на всички номенклатури;
 • Съвместим интерфейс и познат графичен стил;
 • Разпределена мрежова топология, отдалечен достъп и синхронизация;
 • Клиентът задава информационния поток и последователността на операциите;
 • Възможност за работа с партиди и серийни номера;
 • Възможност за следене на наличности в реално време;
 • Възможност за следене на плащанията;
 • Възможност за работа с обекти;
 • Възможност за следене на серийни номера, гаранционни срокове и т.н.;
 • Издаване на стандартни документи;
 • Много и разнообразни справки.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg