Начало » Софтуер » Собствен

Собствен

Фамилия САС

САС – Счетоводна отчетност и ДДС – предназначен да работи във фирми, възприели двустранният метод на счетоводно отчитане, в счетоводни къщи и бюджетни организации.

САС – Складово стопанство – предназначен за фирми и организации, чиято дейност изисква поддържане на складово стопанство и които упражняват активна търговска дейност при покупка – продажба на стоки, услуги, материали и др.

САС – Дълготрайни активи – предназначена за подпомагане работата както на фирми, така и на бюджетни организации за пренасяне на части стойността на активи в рамките на даден отчетен период в състава на разходите за дейноста, т. е. отчитане на амортизациите им.

Каса – Програмният продукт е предназначен да работи във фирми, в които е обособена каса.

Фактуриране – предназначен да работи във фирми, извършващи активна търговска дейност.

САС – Семеен лекар и САС – Лекар специалист – предназначени за автоматизиране на ежедневната рутинна дейност на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и лекарите – специалисти.

Електронен каталог “ВАЛУТИ” – представлява електронен справочник, съдържащ подробна информация за банкнотите на над 50 държави (техният брой непрекъснато се увеличава), както и за появилите се в България техни фалшификати.

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg