DP 500 Plus KL


DATECS DP-500 PLUS KL е настолен касов апарат с фискална памет и възможности съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в големи търговски обекти където касовият апарат може да се използва като настолен.

Касовият апарат отговаря на изискванията на Наредба H18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS за нуждите на органите по приходите.
 
 
 
 

Функционални възможности

  • Артикули
  • до 30 000 в търговски режим на работа
  • до 5 000 в ресторантски режим на работа
  •  Наименование на артикул: до 22 знака
  • Баркод на артикул: EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от електронна везна)
  • Вид на данъка: ДДС, до 8 данъчни групи
  • Брой щандове: (отдели или стокови групи): до 99
  • Брой департаменти (доверители): до 99
  • Брой оператори: до 30 (от тях 30 активни на смяна)
  • Брой възможни продажби в една касова бележка: над 300 продажби
  • Брой маси в ресторантски режим – 1-255
  • Брой отворени сметки в ресторантски режим – 128
  • Копие на бон: До 1 копие
  • Брой служебни бонове: До 9 (за бар, кухня и т.н.)

 

Тип на обслужване

  • контрол на изхода на обекта
  • каса, обслужваща един щанд
  • ресторантски режим

 

Вид на плащане

  • 6 вида , 5 с програмируеми имена
  •  с алтернативна валута (EUR)

 

Графично лого

черно – бяло, 384 х 96 точки (384 х 336 точки макс.)
 

Интерфейси и протоколи за комуникация с РС TCP-IP по Ethernet

 • On line – запитване в режим REG за параметри на: артикули, процентни отстъпки или надбавки за временни интервали, процентни отстъпки или надбавки за определен клиент, за плащане с локална карта и др.
 • за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите;
 • за конфигуриране параметрите на касовия апарат.

 

Специализиран протокол на DATECS за комуникация по RS-232C

  • за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите;
  • за конфигуриране параметрите на касовия апарат;
  • режим фискален принтер – емулация на протокола на Датекс FP1000

 

Консуматив:

 • Термохартия. Хартиена ролкa: ширина 57 мм, диаметър на ролката – до 65мм, дебелина – 60 до 72 µm

 

КЛЕН

 • SD карта 2GB, 45 000 000 реда (1 500 000 бележки)

 

ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ

 • Вграден, с външна антена и SIM карта на мобилен оператор

 

ФИСКАЛНА ПАМЕТ

 • Енергонезависима, с обем 1825 отчета

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Магазини
  • Аптеки и други видове търговски обекти
  • Ресторанти
  • Супермаркети

Бургас, 8000
к-с “Бр. Миладинови” бл.42А

тел.: 056 / 810 956, 810 957, 810 958
факс: 056 / 810 955
e-mail: office@bse.bg